Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

XANH magazine | June 16, 2019

Scroll to top

Top

AboutHòa Méo XANH magazine

Hòa Méo

Hòa Méo

Cha của bốn đứa con. Rất ngầu.

Posts By Hòa Méo

20/11, biếu quà gì cho thầy cô của con? Hoa à, hay tiền?

19/11/2013 |

Ngày xưa, tức là khoảng 30 năm trước, có đứa bạn được bố mẹ chở đi học, đem theo vài hộp sữa Ông Thọ để biếu cô nữa. Hoa thì nằng nặc nhờ bố mẹ chở đi mua từ chiều … Xem tiếp