Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

XANH magazine | June 16, 2019

Scroll to top

Top

AboutTrang Fotones XANH magazine

Trang Fotones

Trang Fotones

Entreprener. Foodie. Traveller. Passionate blogger. Book lover.

Posts By Trang Fotones

Viết – nói gì khi nói về niềm vui thích

14/12/2013 | 2

Tôi nghĩ đã đến lúc phải mua vài cuốn sách dạy viết cho mình.

Tôi tìm được trên amazon một cuốn sách mỏng được xuất bản từ năm 1986; mỏng, đơn giản nhưng quan trọng và được khuyên đọc nhiều. … Xem tiếp