Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

XANH magazine | August 16, 2022

Scroll to top

Top

Phát triển

You can write whatever you like in these descriptions on pages, tags or categories.

Vợ chồng Bill Gates muốn có siêu năng lực gì?

28/02/2016 |

Một lá thư được Bill và Melinda Gates viết và chia sẻ trên www.gatesletter.com. Họ là đồng quản trị của Quỹ Bill & Melinda Gates. Được thành lập vào năm 2000, đây là tổ chức có mục đích nâng cao chăm sóc … Xem tiếp

8 cách tiêu diệt sự sáng tạo trong bạn

28/02/2016 |

Thế giới cần có những người sáng tạo để phát triển, để nhiều niềm vui, để có những phép màu thành sự thực. Tuy nhiên, thế giới cũng cần tỉnh táo để ngưng thần thoại hóa “sáng tạo”. … Xem tiếp

Chuyện đọc

08/09/2015 |

Hôm nay là ngày 8 tháng 9 – ngày Literacy International của UNESCO. Ngày này để nhắc nhở đến hiện trạng xóa mù chữ của thế giới, nhắc đến tầm quan trọng của chữ cho cá nhân, cộng đồng và … Xem tiếp

Kế hoạch của Mark

06/11/2014 |

Trong những lần trước, mọi người hẳn đã nghe tôi trình bày về những mục tiêu to lớn của công ty chúng tôi là kết nối mọi người, thấu hiểu thế giới và xây dựng nền tảng cho … Xem tiếp

Nói chuyện phù phiếm với Sói ăn chay

19/12/2013 | 2

Đã đăng báo rồi. Đây là bản sáng tác thêm và uncensored một số chỗ.

Writer rất khoái bạn Vĩnh Sơn nên quảng cáo dùm bạn đó:

1. Sách Ý tưởng này là của chúng mình đọc hay lắm, … Xem tiếp

Bạn trả bao nhiêu để tốt nghiệp đại học?

30/11/2013 | 9

Bạn trả bao nhiêu để tốt nghiệp đại học, khoảng đầu tư để có bằng đại học là không nhỏ. Một ước tính nho nhỏ để thấy rằng chúng ta phải đầu tư bao nhiêu trong suốt 4 năm đại … Xem tiếp