Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

XANH magazine | February 18, 2019

Scroll to top

Top

diansensi - Page 2 of 2

Nhạy cảm là quyền của em

08/12/2014 |

Là con gái, ai không nhạy cảm! Mỗi khi con gái ghen chỉ vì con trai nói chuyện vui vẻ hay cười với người con gái khác thì đều nghe câu: “Em nhạy cảm quá rồi đó”.

Nhưng đó là … Xem tiếp