Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

XANH magazine | April 14, 2021

Scroll to top

Top

Huỳnh Vĩnh Sơn

Nói chuyện phù phiếm với Sói ăn chay

19/12/2013 | 2

Đã đăng báo rồi. Đây là bản sáng tác thêm và uncensored một số chỗ.

Writer rất khoái bạn Vĩnh Sơn nên quảng cáo dùm bạn đó:

1. Sách Ý tưởng này là của chúng mình đọc hay lắm, … Xem tiếp